Ulla i stället för Lee

Ulla i stället för Lee

Ulla Thorslund blir ny stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista, istället för Lee Orberson.  – Ja, det blev så väldigt hastigt, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholms stad.

Lee Orberson tackar nej till tjänsten på grund av personliga skäl.

– Vi beklagar, men det är sådant som händer. Vi är glada att vi istället fått en oerhört erfaren person, som kommer att klara av det här på bästa sätt.

Elvir Kazinic (S) ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, säger detsamma.

– Det är en person med mycket rutin, som kan bidra på många sätt till vår stadsdel.

Kommunstyrelsen fattar det formella beslutet den 4 oktober och Ulla Thorslund tillträder sin tjänst den 9 oktober.

– Det är inget allvarligt, men jag har mina personliga skäl, säger Lee Orberson. Ett skäl är också att jag varit så kort tid i Sollentuna.

Han fortsätter som förvaltningschef för barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun.