Polischefen: IS skulle kunna få demonstrera

Många hade synpunkter på att nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen fick tillstånd att demonstrera och proklamera sina budskap över gator och torg den 30 september.

Värre blev det när det stod klart att demonstrationståget skulle gå förbi synagogan under den judiska högtiden Yom kippur – men Storgöteborgs polischef Erik Nord har försvarat beslutet med att polisen bara följer lagstiftningen.

Ja, IS får demonstrera

Därför frågar sig UNT:s Håkan Holmberg om IS hade fått demonstrera i Göteborg? Erik Nord har replikerat på Twitter – ja, IS får också demonstrera.

https://twitter.com/AENO98/status/907585143996547072?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fgoteborg.etc.se%2Finrikes%2Fpolischefen-skulle-fa-demonstrera

Kan du utveckla det?

– Det är precis som jag skriver. Vill IS demonstrera så får de demonstrera. Vi gör inte den bedömningen av vilka åsikter som framförs utan det är snarare vad som sägs under demonstrationen som skulle kunna föranleda ett ansvar för de som framför åsikterna. Så ja, IS för demonstrera om de vill. Det är så den svenska lagstiftningen ser ut.

Riksdagen som bestämmer

Nord menar att han är medveten om att folk reagerar när nazister får demonstrera men säger också att det inte är upp till polisen att bestämma vilka som får och inte får demonstrera – det är riksdagens jobb.

– Tycker man inte att lagarna är bra så är det inte polisen det är fel på utan då får man vända sig till de som ta besluten om lagarna och det är riksdagen.

Vad skulle krävas för att ni skulle neka någon tillstånd?

– Väldigt svårt att svara på. Det skulle vara om man är en organisation som aktivt utövar våld mot andra och där syftet inte är att framföra något substantiellt utan utöva våld, säger Erik Nord och exemplifierar:

– Om man vore partiet Gatuvåld och gav sig på andra hej vilt så skulle vi kunna neka det men det är den nivån man får komma till.

"Det blir problematisk"

Nord pekar även på den konvention mot rasdiskriminering som Sverige har skrivit under men som man får kritik för att man inte följer då man inte förbjudit nazistiska partier.

– Om man har nazistiska åsikter i sitt partiprogram skulle man kunna göra det men hur gör man då med en palestinsk befrielseorganisation som även klassas som terrorister? Faller dem in under den också? Det blir problematisk och det är därför Sverige aldrig gjort det. Det beskriver komplexiteten av frågan.

Tycker du att det är bra att vem som helst får demonstrera?

– Det är inte upp till mig att bestämma utan jag konstaterar att vi följer svensk lagstiftning och det får vi väldigt mycket kritik för.

Ser till ordning och säkerhet

Polisens påverkan på en demonstration sträcker sig till ordning, säkerhet och trafiksituationen – tre faktorer som gjorde att man bland annat valde att dra Nordiska Motståndsrörelsens demonstration längs med kanalen och nekade organisationen att gå via Korsvägen.

Så IS är fortfarande välkomna att demonstrera?

– Absolut, sen får de ju inte göra det med vapen och om de begår brott kommer de att lagföras precis som alla andra.

Två göteborgare har anmält polisens hantering av demonstrationen till justitieombudsmannen (JO). De är kritiska mot att demonstrationståget ska få passera i närheten av den judiska synagogan i samband med Yom kippur, och hävdar att det bryter mot svensk lag.