Nästa stopp: Huvudsta Central

Nästa stopp: Huvudsta Central

Kanske kan Huvudsta station återuppstå i en modern skepnad.

År 1872–75 anlades den nya järnvägssträckan Stockholm-Västerås. Det var ett privat bolag som byggde denna sträckning, SWB, Stockholm-Westerås-Bergslagen.

Detta bolag byggde också, 1904, ångloksstallarna och vattenstationen, som ligger på gränsen till Sundbyberg. Arkitekten var Erik Lallerstedt. Byggnaderna finns än idag att beskåda i vid Vretens industriområde.

År 1900 byggdes Hufvudsta Jernvägsstation vid nuvarande Huvudsta torg. Troligen var det meningen att stationen skulle bli mycket större, då området var i en stark expansionsfas. Det fanns redan 1875, då banan var färdig, ett hållplatsskjul stort som en mindre kolonistuga. Skjulet fungerade som en tidig hållplats.

Vid den tiden hade Stockholms och de norra förorternas skarpskyttar sin skjutbana vid Skytteholm (Slaktarbacken) och kunde då använda den tidiga hållplatsen i Huvudsta. På 1940- och 50-talet så var det en hel del stora matcher på Råsundafotbollsstadion, framför allt VM 1958. Då var Huvudsta en väl frekventerad station att angöra vid för publiken.

1963 revs stationen, bland annat med hjälp av brandkåren som eldade upp resterna av den historiska platsen.

År 1908 byggdes Huvudsta Central. När SWB köpte mark vid järnvägen av godsägare Max Wibom fanns det ett villkor i köpeavtalet. Man skulle bygga ett stationshus. Det blev Huvudsta Central.

Platsen låg vid Framnäsbackens början. Bakom stationshuset fanns gården Rudtorp där ”Rudtorparen Eriksson” drev en handelsträdgård. Där såldes det bland annat grönsaker.

Ovanför Huvudsta Central låg gamla Framnäs, som förmodligen en gång på ca 1910-talet byggdes till de järnvägsanställda vid lokstallarna och järnvägsstationerna i närheten. I dessa hus bodde undertecknad under sina första år.

Stationen stängde på hösten 1960 byggnaden stod kvar till slutet på 60-talet, då den revs.

På platsen ligger i dag en stor parkeringsplats vid Framnäsbacken.

Kanske kan Huvudsta station återuppstå i en modern skepnad. Jag tänker på den utbyggnad av spåren som är på gång. Då skulle det nog vara strategiskt bra att uppföra en ny station vid Huvudsta torg.

Men någon stins lär inte vinka av tågen som en gång i tiden.