Kränkt elev kräver 20 000 kr

Kränkt elev kräver 20 000 kr

Barn– och elevombudet kräver Solna stad på 20 000 kronor i skadestånd till en elev som anser sig ha utsatts för kränkande behandling.

Ärendet är till stora delar sekretessbelagt, men läraren och eleven har lämnat olika versioner av vad som egentligen hände en aprildag i våras.

Barn– och elevombudet ställer större tilltro till elevens berättelse och anser att det höga skadeståndet är motiverat.

Flera elever blev vittne till händelsens som även utretts internt på skolan.

Solna stad ska ha svarat på skadeståndskravet senast den 21 juli.