En park inte bara för ninjas

En park inte bara för ninjas

Nyligen togs det första spadtaget för en ny aktivitetsyta i Tuvanparken. Här kommer det finnas en hinderbana, utegym, en parkourdel och en löpbana. Parkourgruppen Street mentality är glada att det byggs ytterligare en plats för parkour i Sundbyberg.

Jag trodde inte att allt skulle hända så fort.

– Det är kul att se att det satsas på parkour. Förut har vi fått kämpa mycket för det, så det här är kul. Jag trodde inte att allt skulle hända så fort, säger Alexander Nilsson från Street mentality.

Aktivitetsytan, som går under arbetsnamnet ”Ninjaparken” (men som ännu inte har något namn), kommer även att ha ett utegym, hinderbana och en löpbana. Det är alltså inte enbart för parkourutövare, utan tanken är att så många som möjligt ska kunna röra sig i den nya delen som kommer vara belägen längst upp i den övre delen av Tuvanparken.

– Vi ser det här som en destinationspark, säger Peter Lindström, mark- och anläggningschef på Sundbybergs stad.

På plats när första spadtaget togs var kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Storåkers (L) och ledare och barn från parkourgruppen Street mentality. Den politiska majoriteten framhåller gärna parken som ett exempel på de investeringar som görs i Sundbyberg.

– Tillväxten genererar intäkter som vi kan investera i stadsmiljö, säger Mikael T. Eriksson.

För parkourdelen har Sundbybergs stad tagit hjälp av parkourutövare, där det framförts önskemål om att ha just en rak hinderbana som det också kommer att bli.

– Det är ganska unikt. I Rissne är det mer kombinationer, säger landskapsarkitekten Jessica Ingelsson.

Aktivitetsytan har ritats av arkitekten Xinga Li och beräknas bli klar vecka 44. I Tuvanparken skadet framöver också byggas en lekplats med skateyta.